Luna New Year Pre-Party

WHEN31 DECEMBER, 20:00

WHERE@Luna6


				
come spend the last hours of this year (and first hours of the new year, if you wish) with comrades and friends~

................................................

ateik praleisti paskutines šių metų (ir pirmas naujų metų, jei norisi) valandas su komradėmis ir draugais~