↑ go to top

We Are Propaganda: come to our bedroom

WHEN21-12-2019 22:00

WHERE@Luna6


						
Gruodžio 21 d., šeštadienį, būk pakviesta į ypatingą miegąmąjį tapti antros We Are Propaganda ir Luna6 nakties nuotykio liudytoju.
💋 CUM TO OUR BEDROOM! 💋
On Saturday December 21st you are invited to a very special bedroom to witness the second night stand between We Are Propaganda and Luna6.
(please scroll down for english)

Energija iš begalės gestų, pojūčių, organų ir žvilgsnių išsiurbiama košmariškai visumai, vadinamai visuomene, sukurti. Mes atsisakome sterilių gamyklos, ofiso ir mokyklos plynių – atsisakome, kad jose mus mėsinėtų į viešas ir privačias dalis. Savo priebėgos ir poilsio erdves paverčiame tįstančiais ir niekada nesibaigiančiais toliais; paverčiame jas gyvybės formomis; pasaulis bus mūsų miegamuoju. Leidžiam savo intymumui išsprogti, pavydui ištirpti ir džiaugsmams tapti bendra pasipriešinimo forma prieš tuos, kurie tikisi mus palenkti. Užeik į mūsų miegamąjį. Palydėsim tave malonumų labirintu. Užeik į mūsų miegamąjį: tavęs laukia vaiduokliškas dream popsinis berniukas, palaimos urvelis tavo pirštams ir nagams, okultizmo irštva Tarot kortų raganystėms ir kiti iškrypę džiaugsmai.

Tai ne vakarėlis, tai performansų buduaras.
Asmeniška, politiška ir intymi pažintis.

Siekiant surinkti lėšų naujai politinei/socialinei erdvei Luna6 - minimali miegamojo auka 5 eurai. Luna6 turi nedaug erdvės, tad galėsime priimti tik iki 50 žmonių.

EN

Millions of gestures, organs, sensations and gazes together expending their energy on producing the abysmal cohesion which is society. And so we refuse the sterile deserts of the factory, the office and the school –– we cease to submit to their slicing of our persons into public and private selves. We turn our sites of refuge and recovery into expansive and indeterminate terrains; into forms-of-life; the world is to be our bedroom. We let our intimacies explode, our jealousies dissolve and our joys to assume the form of a common force against those that would hope to subdue us. Come to our bedroom. Will take you to the pleasure pyramid. Come to our bedroom: a ghost pop dream boy, glory hole nail salon, an occult cabin of tarot card witchery, among other obscene pleasures await you.

The night will be beautiful and weird, gifted by bedroom performers.
Personal, political and intimate encounters.

To raise some funds for the new political/cultural space Luna6 - the bedroom entrance is a minimum donation of 5 euro. Luna6 has limited space capacity - less than 50 people will be let in. There will be some very special performances and some very odd drinks served.