↑ go to top

TRANS AWARENESS WEEK | TDOR preparation workshops

WHEN13-11-2019 16:00

WHERE@Luna6


						
This Saturday, let's meet again to hang out and prepare for the Trans Day of Remembrance event, which will take place on November 20th.

Main workshops will be:

- Banners workshop
- Song workshop
- Painting candles
- Other logistic preparation

Any other ideas welcome.

If you can, please bring some extra materials for the workshops: candles, small/medium-sized jars, painting materials, materials for making banners, instruments (if you want to play during the event), dark fabric, etc.

................

Šeštadienį susitikim vėl pabūti kartu ir pasiruošti Trans žmonių atminimo dienai, kuri vyks lapkričio 20 d.

Vyks šios dirbtuvės:

- plakatų dirbtuvės
- dainų dirbtuvės
- žvakių dirbtuvės
- logistinis pasiruošimas

Laukiamos ir kitos idėjos.

Jei gali, atsinešk papildomų medžiagų dirbtuvėms: žvakių, mažų/vidutinio dydžio stiklainių, piešimo reikmenų, medžiagų plakatų gamybai, instrumentų (jei groji), tamsios medžiagos, ir t.t.